ตัวอย่างคำย่อต่างๆ

     คำย่อที่มักใช้ในหนังสือพิมพ์ทั้งข่าว บทความ และโฆษณา

     ตัวย่อที่ใช้ในโฆษณาประเภทที่พักอาศัย

      ตัวย่อที่ใช้ในโฆษณาต่างๆและบทความ

     คำย่อของหน่วยงานและโครงการต่างๆ

  

   คำย่อที่มักใช้ในหนังสือพิมพ์ทั้งข่าว บทความ และโฆษณา
  
amt.
amount
acct
account
ans.
answer
a/c
account
ad
advertisement
AC
Air-Conditioning
advt
advertisement
   ตัวย่อที่ใช้ในโฆษณาประเภทที่พักอาศัย
Admn
Administration
Asst
assistant
assn
association
agcy
agency
agt
agent
Apt.
Apartment
apt
apartment
approx.
approximately
avail
available
avg
average
Ave.
Avenue
bal
balance
bk
bank
br
bedroom
bdrm
bedroom
balc
balcony
bldg.
building
by appt.
by appointment
Capt.
Captain
Cap.
Capital
chap.
chapter
Co.
Company
Co.Ltd.
Company Limited
cmfts.
comforts
cond.
condition
cps
carpets
cr.
credit
cml.
commercial
    ตัวย่อที่ใช้ในโฆษณาต่างๆและบทความ
Corp
Corporation
dept
department
dep
deposit
dbl
double
dec
decorate
dis, disc
distance
dist
div
ea
each
ed.
editor
e.g.
for example
est.
establish
ex
example
exch
exchange
exc
excellent
fig
figure
f
female
fol
following
fac
facilities
fl.
floor
furn
furnished
gen.
general
Gov
Governer
Govt
Government
govt
government
gar
garage
gr.
gross
gdn
garden
gym
gymnasium
Hon.
Honorable
Hq, Hdqrs.
Headquarters
HP
Horsepower
hse
house
hosp.
hospital
Inc.
Incorperated
inc./incl
including
int.
interest
inv
invest, investment
inst.
Institute
IOU
I owe you
Jour
Journal
jt
joint
l.
line, left
lrge
large
lab.
labour, laboratory
lb.
pound
liq
liquid
l.p.
low pressure
m
male, mark,mile
M.P.
Member of Parliament
mach
machine
maj
major, majority
max
maxinum
mdnt
midnight
mdse
merchandise
memo
memorandum
mfg.
manufacturing
min
mininum
min
minute
misc.
miscellaneous
mo
month
mos.
months
mod
modern
mph, m.p.h.
mile per hour
Mt.
Mountain
n
net
N
north
nr
near
neg
negative
No.
number, Number
o
old, order
o.t.
over time
oz
ounce
OP, Opp
Opposite
P
Page
p.a.
per annum
par
paragraph
pat
patent
pkg
parking
P.O.
Post Office
PM
Prime Minister
pub
publishing, publisher
pkg
package
qt.
quantity
qt
quart
r
right
rcpt
receipt
recep
reception room
refrig
refrigerator
reg.
registered
rev.
revenue
rms
rooms
S
South
sep.
seperate
stk
stock
sec.
section, second
shwr
shower
stn
station
syst
system
Supt.
Superintendent
t
time, ton, temperature
tel
telephone
trans
transportation
tech
technical
unfurn
unfurnished
vol
volume
W
west
w
week, wife, work
whs
warehouses
wt. weight            
    คำย่อของหน่วยงานและโครงการต่างๆ
 
MEA
Metropolitant Electricity Authority
การไฟฟ้านครหลวง
PAT
Port Authority of Thailand
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
EGAT
Electricity Generation Authority of Thailand
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ASEAN
Asian-Pacific Economic Cooperation
การร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิคฟิก
MRTA
The Metropolitant Rapid Transit Authority
ขสมก
JETRO
Japan External Trade Organization
องค์การค้าภายในประเทศญี่ปุ่น
TAT
Tourism Authority of Thailand
องค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
GATT
General Agreement or Tariffs and Trade
ข้อตกลงทั่วไปในเรื่องการค้าและพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
BIS
British Information Service
สำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ
BMA
Bangkok Metropolitant Administration
ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร
ฺBMTA
Bangkok Mass Transit Organization
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
UN
United Nations
สหประชาชาติ
FAO
Food and Agricultural Organization
องค์การอาหารและเกษตรกรรม
IMF
International Monetary Fund
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ILO
International labour Organization
องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ
USIS
United States Information Service
สำนักงานข่าวสารอเมริกัน
OPEC
Organization of Petroleum Exporting Countries
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
PTT
Petroleum Authority of Thailand
การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย
WHO
World Health Organization
องค์การอนามัยโลก
USOM
United States Operation Mission
องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ
NGO
Non-Government Organization
องค์การที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ
WIPO
World Intelligence Property Organization
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
NSB
Narcotics Suppression Bureau
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
BOI
Board of Investment
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน