[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร

ภาระงานกลุ่มสาระภาระงาน จปส.
 
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้
  


ข่าวสารทั่วไป
22 โดย : admin
22/ม.ค./2565     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ ( 16 / )
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ 2565 อ่านต่อ....
20 โดย : admin
20/ม.ค./2565     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หจก.ร้านบุญเกียรติสุรินทร์ ได้บริจาคเงินสมทบ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ( 23 / )
    วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 หจก.ร้านบุญเกียรติสุรินทร์ ได้บริจาคเงินสมทบ ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์และมอบอุปกรณ์กีฟาให้กับโรงเรียน โดย นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นายภานุพงศ์ ทองขอน และนายปฏิพล จำลอง รองผู้นำน อ่านต่อ....
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 16   มกราคม พ.ศ.2565  นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ได้รับรางวัลรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี''ประจำปี 2563 งานวันครูครั้งที่  66 จัดโดย สพม.สุรินทร์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  โดยดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธี  เป็นผู้มอบ รางวัล  ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ผู้สนับสนุนโรงเรียน

                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยประธานนายสุวัฒน์  ลิ้มถวิล  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโดย   นายอุทัย  ละม่อมพร้อม   นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  นายสุพัฒน์  โพธิสาร  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายคูณ  เอี่ยมสะอาด  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนชาวอำเภอจอมพระ ขอขอบคุณ ท่าน ส.ส.คุณากร  ปรีชาชนะชัย ในการช่วยสนับสนุนการของบประมาณครั้งนี้

เผยแพร่ download
[ 3/ก.ย./2563 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย supan
[ 3/ก.ย./2563 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบพิเศษโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย supan
[ 17/เม.ย./2562 ] ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย supan
[ 9/เม.ย./2562 ] ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/เม.ย./2562 ] เอกสารแนบท้ายประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
ผลงานทางวิชาการ


4 เจ้าของ นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
4/พ.ย./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ( 139 / 1 )
14 เจ้าของ นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
14/ส.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
"พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิตอล" ( 759 / 1 )
(6/พ.ค./2564) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน : 1415 ) เจ้าของ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
(15/มี.ค./2564) การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ( อ่าน : 1704 ) เจ้าของ นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
(8/มี.ค./2564) คู่มือการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ( อ่าน : 1638 ) เจ้าของ นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
(19/ก.ย./2563) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( อ่าน : 2830 ) เจ้าของ นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
(12/ส.ค./2563) การพัฒนากิจกรรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2919 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
ข่าวประจำวัน
ตารางเรียน/สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปฏิทินปฏิบัติงาน

ทำเนียบบุคลากร
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม


มกราคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

10 กิจกรรมข้างหน้า
 (2022-01-28) ส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 11
 (2022-01-31) ส่งเล่มแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังแผน ครั้งที่ 3
 (2022-02-04) ส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 12
 (2022-02-11) ส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 13
 (2022-02-13) สอบ O-NET ม.3
 (2022-02-16) วันมาฆบูชา
 (2022-02-18) 18 ก.พ. 2565 ส่งไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 14
 (2022-02-21) 21 ก.พ. 2565 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่ครบร้อยละ 80
 (2022-02-22) ประกาศรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
 (2022-02-22) ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
คลังเก็บรูปภาพ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 30/ส.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 19 IP
ขณะนี้
19 คน
สถิติวันนี้
795 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
789 คน
สถิติเดือนนี้
16116 คน
สถิติปีนี้
16116 คน
สถิติทั้งหมด
330405 คน
IP ของท่านคือ 54.173.214.227
(Show/hide IP)
link banner
e-Learning
ห้องสมุดโรงเรียนวารสาร จปส.

Facebook


 ประกาศ จปสภาระกิจ จปส.
ส่งเสริมการอ่าน