[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������
Click ดูประวัติ
นายแชม มุ่งดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีทองดี ศรีวิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายปฏิพล จำลอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายภานุพงศ์ ทองขอน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายเขษม อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
...................
รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารสัมพันธ์ชุมชน
Click ดูประวัติ
นายชูชาติ ชูแก้ว
รักษาการรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา