[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางอภิญญา โสภารัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
บุคลากรครู(อังกฤษ)
Click ดูประวัติ
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.รสกร ใบบัว
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.เสาวภา ทองนำ
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.สุรัตนา จินดาศรี
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.พิมพกานต์ สมานุหัส
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.กัญญารัตน์ แสวงสุข
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายนภดล หมายถูก
บุคลากรครู(จีน)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.เชิญขวัญ พันธุ์สุข
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางบังอร ชูแก้ว
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายชาติชาย ลักขษร
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายพิเชฐ นับถือดี
บุคลากรครู(อังกฤษ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.ภรณ์กนก เติมใจ
บุคลากรครู(ญี่ปุ่น)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.คนาพร โสฬส
บุคลากรครู(เวียดนาม)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
Miss Radia Nicholson
ครูต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
Mr.donavan J.V. Rensburg
ครูต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
Mr.Thomas Desmond Alun Vaughan
ครูต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
Mr.James Hendry Howard
ครูต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
Mr.Gaduski Browne
ครูต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
Miss Dorannia Govindrajalu
ครูต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา