[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า
หัวหน้ากล่มสาระฯ
บุคลากรครู
Click ดูประวัติ
นายสุชาติ ศรีเพชร
บุคลากรครู(อุตฯ)
สอนงานช่าง
Click ดูประวัติ
นางเทพประทาน อินทร์งาม
บุคลากรครู(ธุรกิจ)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.รุ่งทิพย์ บัวศรี
บุคลากรครู(ห้องสมุด)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางนิตยา บุญมา
บุคลากรครู(เกษตร)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข
บุคลากรครู(แนะแนว)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายมานะ อดทน
บุคลากรครู(การเงิน)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายสุพรรณ ทองขาว
บุคลากรครู(การเงิน)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
...................
บุคลากรครู(ห้องสมุด)
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา