[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสำเนียง พวงจันทร์
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางทองใส จิตรสุข
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสมนึก แสวงสุข
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางอรพรรณ แก้วประเสริฐ
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายบรรจง สติภา
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณา จบไตรภพ
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายพงศกร จินดาศรี
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายวิไล ภูครองทอง
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายสุวรรณ ภูครองทอง
นักการ
พัฒนาโรงเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา