[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายสุวัฒน์ ลิ้มถวิล
ประธานคณะกรรมการฯ
Click ดูประวัติ
พระครูสิริปริยัติธำรง
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
พระครูพลญาณโสภิต
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
Click ดูประวัติ
นายบรรพต สุรินทร์ศิริรัฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายจรัล เพ็บประทุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางเกศนีย์ สหนนท์ชัยกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
พ.อ.อ.ไพโรจน์ ดำรงศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางพวงเพชร เอี่ยมภูงา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางวิมลพรรณ ศิริกาญจนาพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายอุทัย ละม่อมพร้อม
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
Click ดูประวัติ
ร.ต.อ.บุญ พวงพิมาย
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
Click ดูประวัติ
นายสุพจน์ สายบุตร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click ดูประวัติ
นายสุรัตน์ ฤกษ์ศรี
กรรมการผู้แทนศิษาย์เก่า
Click ดูประวัติ
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ.
กรรมการผู้แทนครู
Click ดูประวัติ
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ.
กรรมการและเลขานุการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา