[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางอรทัย แผ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพรสุดา ขุมทอง
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสุพิชา เสริมศิริ
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
...................
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางดรุณี วงศ์เหิม
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.ดรัลรัตน์ ดีมั่น
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.นิลาวัลย์ เพิ่มผล
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
...................
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายชัยรัตน์ แสนสุด
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.ณภาภัช พอกทรัพย์
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวลัดดา สกุลทอง
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.วิภาวรรณ อินทร์งาม
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา