[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางสิริรัตน์ ขุมทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
บุคลากรครู
Click ดูประวัติ
นางนิชาภา จันทร์เพ็ญ
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางทัศนีพร โคหาจักร
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.จิตใส จินดาศรี
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางณัฐวี พจนะแก้ว
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางทัศนีย์ สีลาตรี
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.อักษรวดี กงทา
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.สุพรรณี ขาวงาม
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.วิภาพร แสวงสุุข
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายนิรุต แข็งกล้า
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
น.ส.เอมอัชนา พงษ์เอก
บุคลากรครู
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
9 : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯการงานฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
15 : นักการภารโรง
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา