[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เจ้าของผลงาน : นางสาวอักษรวดี กงทา
อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 7474    จำนวนการดาวน์โหลด : 339 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
          การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมหรือวรรณคดี เป็นการพิจารณาเนื้อหาทั้งด้านศิลปะการเขียนและเนื้อเรื่อง วิเคราะห์จนได้แก่นสำคัญและนำมาพิจารณาคุณค่าที่ปรากฏในเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จึงเป็นการวิเคราะห์วรรณกรรมหรือวรรณคดี ในด้านกลวิธีการเขียนที่เหมาะสมกับรูปแบบของคำประพันธ์แต่ละประเภท การนำเสนอเรื่องราว การใช้ภาษาสละสลวย ไพเราะ
ทั้งถ้อยคำ เสียงและความหมาย ตลอดจนการใช้สำนวนโวหาร ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินเกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่อง ได้รสไพเราะจากเสียงเสนาะและถ้อยคำ เกิดอารมณ์สะเทือนใจ และมีความรู้สึกคล้อยตาม
          แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เล่มที่ ๑ หลักการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน ในรายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ สำหรับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป
           ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ตามกระบวนการ CPS Role Model ที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบActice Learning 24/ก.พ./2566
      แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษาโรงเรียน จอมพระประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 1/มิ.ย./2565
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา--SAR--2564--จอมพระประชาสรรค์ 27/เม.ย./2565
      หนังสือรับรอง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 23/มี.ค./2565
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3 23/มี.ค./2565ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:07:38
  ข้อความ :

     ยอดเยี่ยมค่ะ
เป็นประโยชน์มากค่ะโดย : supannee@cps.ac.th    ไอพี : 124.122.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:38:14
  ข้อความ :

     เป็นประโยชน์ในการเรียนมากๆค่ะ ยอดเยี่ยมค่ะ


โดย : Sukarnda2545@gmail.com    ไอพี : 113.53.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:43:26
  ข้อความ :

     เป็นประโยชน์มากคะ


โดย : teetiyanan@gmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:51:56
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมค่ะ ต่อยอดให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ได้


โดย : thanyanai@gmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:04:03
  ข้อความ :

     เยี่ยมมากเลยค่ะ เป็นประโยชน์ จะนำมาปรับการสอนของตัวเองบ้างค่ะ


โดย : aum_iew@hotmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:05:34
  ข้อความ :

     วิจัยเรื่องนี้มีคุณค่าและเป็นนวัตกรรมในด้านวรรณศิลป์ ควรแก่การยอมรับในด้านวิจัย


โดย : nasonfun.d@gmail.com    ไอพี : 182.232.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:14:31
  ข้อความ :

     เป็นแบบฝึกที่ดีมากครับ  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น และสามารถเรียนรู้วรรณคดีได้ง่ายขึ้น


โดย : Pommeneung@gmail.com    ไอพี : 49.230.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:16:09
  ข้อความ :

     ยอดเยี่ยมครับ


โดย : chairs.kor@gmail.com    ไอพี : 184.22.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:23:43
  ข้อความ :

     เป็นผลงานที่ดี มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับ


โดย : Pakkasrikaw@hitman.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 อังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:01:53
  ข้อความ :

     ยอดเยี่ยมมากค่ะ วรรณศิลป์เป็นความงามทางภาษา มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน


โดย : jitsaijin@gmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ peerapun@cps.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป