[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:::โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีต้อนรับ:::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
::: ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 กระทรวงศึกษาธิการ :::
เมนูหลัก
ภาระงานกลุ่มบริหาร


ภาระงานกลุ่มสาระ
ภาระงาน จปส.


 


  
หลักสูตรลดเรียนเพิ่มรู้&บูรณาการ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ IS3 
 
ห้องเรียนออนไลน์
 

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีเยี่ยม
  2. ดีมาก
  3. ดี
  4. ปานกลาง
  5. พอใช้


ช่องทางร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศ
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) หน่วย English Around The World

เจ้าของผลงาน : นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 2635    จำนวนการดาวน์โหลด : 432 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
English Around The World

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs ตามกระบวนการ CPS Role Model ที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบActice Learning 24/ก.พ./2566
      แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษาโรงเรียน จอมพระประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 1/มิ.ย./2565
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา--SAR--2564--จอมพระประชาสรรค์ 27/เม.ย./2565
      หนังสือรับรอง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 23/มี.ค./2565
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖3 23/มี.ค./2565