เสาร์์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม :
22 ก.พ.-3 มี.ค. 2565 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
เข้าชม 1031  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
  
สอบ O-NET ม.6

เนื้อหากิจกรรม :
26-27 ก.พ. 2565 สอบ O-NET ม.6
เข้าชม 1031  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565