จันทร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค (วันที่ 7)

เนื้อหากิจกรรม :
22 ก.พ.-3 มี.ค. 2565 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
เข้าชม 788  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
  
ส่งเล่มแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังแผน ครั้งที่ 4

เนื้อหากิจกรรม :
28 ก.พ. 2565  ส่งเล่มแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังแผน ครั้งที่ 4
เข้าชม 788  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565