ศุกร์์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจากการขอมีสิทธิ์สอบ

เนื้อหากิจกรรม :
4 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจากการขอมีสิทธิ์สอบ
เข้าชม 680  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
  
ส่งเล่มแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังแผน ครั้งที่ 5

เนื้อหากิจกรรม :
4 มี.ค. 2565  ส่งเล่มแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังแผน ครั้งที่ 5 
เข้าชม 680  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2565