[ 20263 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สิรินยา จินดาศรี
ชื่อเล่น : 
แบ๋ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/11/2543
อายุ : 
17
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
St20263@cps.ac.th  
ที่อยู่ : 
103 ม.4 ต.เป็นสุข
อำเภอ : 
จอมพระ
จังหวัด : 
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 
32180
เบอร์โทรศัพท์ : 
0956178424
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น