ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ศรีไพร พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง :บุคลากรครู
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู