ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญภัค รุ่งเรือง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายสำนักงาน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน