ชื่อ - นามสกุล :นางญาณิศา อสิพงษ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายสำนักงาน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน