ชื่อ - นามสกุล :Mr.Thomas Desmond Alun Vaughan
ตำแหน่ง :ครูต่างประเทศ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูต่างประเทศ