ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ
ตำแหน่ง :บุคลากรครู
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู