ชื่อ - นามสกุล :นายสุชาติ ศรีเพชร
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ