ชื่อ - นามสกุล :นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ
ตำแหน่ง :บุคลากรครู(วิทย์ทั่่วไป)
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู