ชื่อ - นามสกุล :นายสุชาติ ศรีเพชร
ตำแหน่ง :บุคลากรครู(อุตฯ)
หน้าที่หลัก :สอนงานช่าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคลากรครู