หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ทัศนศึกษา ม.4
โดย : admin
อ่าน : 291
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา