ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650787
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  650787
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จอมพระประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomphraprachasan
ที่อยู่ :
  195 หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกระทุ่ม
ตำบล :
  จอมพระ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044093121
โทรสาร :
  044093121
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2503
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/เครือข่าย :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  0.5 กม.
ออกแบบโดย dsite.in.th