อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


ออกแบบโดย dsite.in.th