รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th