วันนวมินทรมหาราช

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ

ออกแบบโดย dsite.in.th