วันปิยมหาราช

ในวันที่่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช ครูและบุคลากรการศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ออกแบบโดย dsite.in.th