การแข่งขันเซปักตระกร้อ สพม.สุรินทร์คัพ ครั้งที่3

ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยมีสหวิทยาเขต 3 จอมสุรินทร์เป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน สถานที่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์


ออกแบบโดย dsite.in.th