ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการทั้งสองท่าน เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


ออกแบบโดย dsite.in.th