การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีนายแชมมุ่ง ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th