OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษาที่ 2567

ออกแบบโดย dsite.in.th