กิจกรรมสอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ม.5-6

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับงานแนะแนวและกลุ่มสาระการเรียนภาษาอังกฤษ จะดำเนินกิจกรรม สอนเสริมความรู้ให้นักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เวลา 08.30-12.00น. โดยมี นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศรีจอมพระ

ออกแบบโดย dsite.in.th