ต้อนรับครูย้ายใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ยินดีต้อนรับ คุณครูอนุสร รัศมิงแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคนใหม่เข้าสู่รั่วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ออกแบบโดย dsite.in.th