ส่งครูย้ายไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและบุคคลกรทางการศึกษา ได้ร่วมกันส่ง ครูอาทิตยา โพธิ์หิรัญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบัวเชดวิทยา

ออกแบบโดย dsite.in.th