การอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตวัยรุ่น ม.1-2

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ได้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตวัยรุ่น โดยเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลจอมพระ เรียนรู้ให้มากๆจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะ

ออกแบบโดย dsite.in.th