การอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตวัยรุ่น ม.3-6

16-17 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ได้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตวัยรุ่น โดยเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลจอมพระ เป็นรุ่นพี่ต้องเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้อง

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th