พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้ดำเนินการจัดพิธีราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th