ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ และกล่าวสุนทรพจน์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ยินดีต้อนรับรองผู้นวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ออกแบบโดย dsite.in.th