งานแนะแนว คณะเกษตร ม.ราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

ในวันที่7 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกับ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th