วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรมร่วมกับสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ โดยมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

ออกแบบโดย dsite.in.th